Narodna banka Srbije
 
Statistika

Kalendar objavljivanja podataka za oblast statistike ostalih finansijskih posrednika

Kalendar objavljivanja za sve tabele pripadajuće oblasti

Podaci za period Datum objavljivanja podataka
Oktobar  ̶  decembar 2018. 27. mart 2019. 
Januar   ̶   mart 2019. 27. maj 2019. 
April   ̶   jun 2019. 26. avgust 2019. 
Jul   ̶   septembar 2019. 25. novembar 2019. 
Oktobar   ̶   decembar 2019. 27. mart 2020.