Narodna banka Srbije
 
Statistika

Kalendar objavljivanja podataka za realni sektor

Bruto domaći proizvod Republike Srbije

Podaci za period Datum objavljivanja podataka
Oktobar - decembar 2018. 8. mart 2019.
Januar - mart 2019. 7. jun 2019. 
April - jun 2019. 6. septembar 2019.
Jul - septembar 2019. 8. decembar 2019. 
Oktobar - decembar 2019. 6. mart 2020. 

Industrijska proizvodnja

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Novembar 2018. 8. januar 2019.
Decembar 2018. 8. februar 2019.  
Januar 2019. 8. mart 2019.  
Februar 2019. 8. april 2019.  
Mart  2019. 8. maj 2019.  
April  2019. 7. jun 2019. 
Maj 2019. 8. jul 2019.  
Jun 2019. 8. avgust 2019. 
Jul 2019. 6. septembar 2019.  
Avgust 2019. 4. oktobar 2019. 
Septembar 2019. 8. novembar 2019. 
Oktobar 2019. 8. decembar 2019.  
Novembar 2019. 8. januar 2020.  
Decembar 2019. 7. februar 2020.  

Građevinarstvo i saobraćaj

Podaci za period Datum objavljivanja podataka
Oktobar - decembar 2018. 26. mart 2019. 
Januar - mart 2019. 27. jun 2019. 
April - jun 2019. 27. septembar 2019. 
Jul - septembar 2019. 27. decembar 2019.
Oktobar - decembar 2019. 28. mart 2020.

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Novembar 2018. 28. januar 2019. 
Decembar 2018. 26. februar 2019. 
Januar 2019. 26. mart 2019. 
Februar 2019. 25. april 2019. 
Mart  2019. 27. maj 2019. 
April  2019. 27. jun 2019. 
Maj 2019. 26. jul 2019. 
Jun 2019. 27. avgust 2019.
Jul 2019. 27. septembar 2019. 
Avgust 2019. 28. oktobar 2019. 
Septembar 2019. 27. novembar 2019. 
Oktobar 2019. 27. decembar 2019.
Novembar 2019. 27. januar 2020. 
Decembar 2019. 27. februar 2020. 

Zaposlenost i zarade

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Novembar 2018. 28. januar 2019. 
Decembar 2018. 26. februar 2019. 
Januar 2019. 26. mart 2019. 
Februar 2019. 25. april 2019.
Mart  2019. 27. maj 2019. 
April  2019. 27. jun 2019. 
Maj 2019. 26. jul 2019.
Jun 2019. 27. avgust 2019. 
Jul 2019. 27. septembar 2019. 
Avgust 2019. 28. oktobar 2019. 
Septembar 2019. 27. novembar 2019. 
Oktobar 2019. 27. decembar 2019. 
Novembar 2019. 27. januar 2020. 
Decembar 2019. 27. februar 2020. 

Tabele – Cene proizvođača i Potrošačke cene

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 11. januar 2019.
Januar 2019. 22. februar 2019. 
Februar 2019. 12. mart 2019.
Mart  2019. 12. april 2019. 
April  2019. 13. maj 2019. 
Maj 2019. 12. jun 2019. 
Jun 2019. 12. jul 2019. 
Jul 2019. 12. avgust 2019. 
Avgust 2019. 12. septembar 2019. 
Septembar 2019. 11. oktobar 2019. 
Oktobar 2019. 12. novembar 2019. 
Novembar 2019. 12. decembar 2019. 
Decembar 2019. 13. januar 2020.