Narodna banka Srbije
 
Publikacije

Spoljni dug

Analiza duga Republike Srbije

Pored tromesečnih podataka o stanju spoljnog duga, Narodna banka, u skladu s prispećem podataka, objavljuje i tromesečne analize o kretanju spoljnog i javnog duga Republike Srbije s pokazateljima održivosti na srednji i dugi rok.

Prvi broj Analize duga Republike Srbije je Septembar 2009.

Poslednje izdanje - Mart 2014.

Arhiva:     

Stanje spoljnog duga Srbije

Preliminarni podaci

Metodološka objašnjenja Oznake
Stanje spoljnog duga po vrsti dužnika i po inokreditorima  
Spoljni dug RS, prema kreditorima 2.8. 
Spoljni dug RS, prema dužnicima 2.9. 
Spoljni dug RS po preostalom dospeću  

Kalendar objavljivanja podataka

Stanje na kraju perioda Datum objavljivanja podataka
Januar – decembar 2018. 29. mart 2019.   
Januar – mart 2019. 28. jun 2019.
Januar – jun 2019. 30. septembar 2019. 
Januar – septembar 2019. 30. decembar 2019.
Januar – decembar 2019. 31. mart 2020.