Narodna banka Srbije
 
Istraživanja

Održane konferencije i istraživački kursevi

 

Konferencija „Ekonomsko upravljanje u Evropi i proces pristupanja Evropskoj uniji: koja je uloga centralnih banaka“

Narodna banka Srbije, 27. i 28. maj 2015.


Godišnja konferencija mladih ekonomista 2012.

Narodna banka Srbije, 14. i 15. juna 2012.

Prva godišnja konferencija mladih srpskih ekonomista

, 22. i 23. juna 2011.

Kancelarija glavnog ekonomiste organizovala je Prvu godišnju konferenciju mladih srpskih ekonomista s ciljem da na jednom mestu okupi aktivne srpske istraživače iz oblasti finansija i ekonomije kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Učesnici su bili najbolji mlađi srpski ekonomisti (studenti doktorskih studija, kao i naučnici koji su relativno nedavno doktorirali) s domaćih ili stranih univerziteta. Na konferenciji su predstavljeni naučni radovi uz aktivnu interakciju s grupom vrhunskih srpskih ekonomista, uključujući i profesora Bojana Jovanovića sa New York University. Pored izlagača i diskutanata, na konferenciji su učestvovali i drugi ekonomisti zainteresovani da uzmu učešća u ovom jedinstvenom skupu. Radovi su napisani i prezentirani na engleskom jeziku.

Za najbolji rad konferencije izabran je rad Teodore Borote, na temu "World Trade Patterns and Prices: The Role of Productivity and Quality Heterogeneity".


Četvrta godišnja konferencija "Naučne mreže za monetarnu istoriju jugoistočne Evrope"

Narodna banka Srbije, 27. mart 2009.

Narodna banka Srbije je bila organizator Četvrte godišnje međunarodne konferencije "Naučne mreže za monetarnu istoriju jugoistočne Evrope" – SEEMHN.1 Nakon uspešno održanih konferencija u Sofiji (BNB) 2006, Beču (OeNB) 2007. i Atini (BoG) 2008, konferencija ove naučne mreže je održana 27. marta 2009. u Beogradu. Na skupu je učestvovalo preko trideset predstavnika centralnih banaka, ekonomista i ekonomskih istoričara iz jedanaest zemalja Evrope – Austrije, Bugarske, Engleske, Francuske, Grčke, Nemačke, Rumunije, Rusije, Slovenije, Turske i Srbije. Narodna banka Srbije je članica ove naučne mreže od njenog osnivanja i njeni predstavnici su učestvovali na svim njenim prethodnim konferencijama [ ... ]

***

Master-kurs iz oblasti makroekonomije

Narodna banka Srbije, od 15. do 19. jula 2011.

Kurs je održao profesor Piter Sinkler (Peter N. Sinclair), predavač na univerzitetima u Oksfordu i Birmingemu, a takođe je i savetnik guvernera centralne banke Engleske [ ... ]