ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

 

Informacije za
investitore i analitičare

Trgovanje devizama s drugim
pravnim licem koje nije banka
zakonom je zabranjeno i kažnjivo

Narodna banka Srbije
Sednice IO
Seminari
Dešavanja
Publikacije

Narodna banka Srbije u službi građana i privrede


15.11.2019. Preliminarna lista kandidata koji su položili stručni ispit u novembarskom roku 2019. godine
14.11.2019. Uvodna reč guvernera Jorgovanke Tabaković na prezentaciji Izveštaja o inflaciji – novembar 2019.
14.11.2019. Govor Sava Jakovljevića, generalnog direktora Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku, na prezentaciji Izveštaja o inflaciji – novembar 2019.
14.11.2019. Izveštaj o inflaciji – novembar 2019.
13.11.2019. Direktan prenos prezentacije Izveštaja o inflaciji na sajtu Narodne banke Srbije u četvrtak, 14. novembra
12.11.2019. Kretanje inflacije u oktobru 2019.
12.11.2019. Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru
08.11.2019. Rezultati polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta u novembarskom ispitnom roku 2019. godine.
07.11.2019. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,25%
05.11.2019. Jorgovanka Tabaković: Još jedna pobeda i priznanje za stabilnost Srbije – evroobveznica emitovana po najnižoj stopi do sada
05.11.2019. Spisak kandidata koji mogu da pristupe polaganju stručnog ispita u novembarskom roku 2019. godine
05.11.2019. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
04.11.2019. Plaćanje karticom DinaCard na šalterima Uprave za trezor
04.11.2019. Rad IPS NBS sistema za oktobar
04.11.2019. Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u oktobru

Arhiva vesti:

INFORMATIVNI CENTAR
0800 111 110
Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga

Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Informator o radu NBS

INFO-SERVIS
– registri, spiskovi finansijskih institucija, šifarnici ...

PRES-CENTAR
– govori, intervjui, članci, odgovori...

VEB-SERVISI
 | RSS
Centar za razmenu podataka
Pristup servisima Narodne banke Srbije na Blumbergu i Rojtersu

TENDERI
 

 KORISNI LINKOVI
 

 

Kurs dinara >>>
Kursna lista
Zvanični srednji kurs dinara
Za efektivni strani novac
Za devize
Na željeni dan
Za period
Prosečni kursevi
 
Menjački poslovi >>>
 
Stope zatezne kamate
 

Finansijski vodič za povratnike, sa aspekta primene deviznih propisa

 

 

 

Kamatne stope NBS
na novčanom tržištu

(važe od 07. 11. 2019)
 
Referentna kamatna stopa 

2,25%
Kamatna stopa na depozitne olakšice


1,00%
Kamatna stopa na kreditne olakšice


3,50%

Istorijski pregled

 

 

Inflacija
(međugodišnji rast, u %)

Inflacija u oktobru 2019:

1,0
Ciljana inflacija 3±1,5%
Ciljana i ostvarena inflacija>>>
Ciljana inflacija do 2021.>>>
Projekcija inflacije>>>
Izveštaj o inflaciji – novembar 2019.>>>

Sednice Izvršnog odbora
 
Posetite
Arhiv
Biblioteka
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (www.zin.rs)