ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

24.04.2017.

Rezultati martovske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati martovske ankete pokazuju da finansijski sektor i privreda očekuju da će postignuta cenovna stabilnost biti očuvana u kratkom i srednjem roku.

Očekivana inflacija finansijskog sektora za mart 2018. je na nivou od 3,0%, dok privrednici za isti period očekuju inflaciju od 2,2%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za mart 2019) takođe su stabilna i u granicama cilja i iznose 3,0% kod finansijskog sektora i 2,5% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera