ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.09.2017.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom i drugom tromesečju 2017. iznosio je 1,0% i 1,3%, respektivno.

Prema desezoniranim podacima, industrijska proizvodnja je u julu stagnirala, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila viša za 4,2%. Posmatrano prema strukturi, rudarstvo i snabdevanje električnom energijom, gasom i parom beleže rast aktivnosti od 3,2% i 3,1%, respektivno, a prerađivačka industrija rast od 4,5%.

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u julu je stagnirala. Najveći pozitivan doprinos rastu dala je proizvodnja proizvoda od metala i osnovnih metala, a negativan proizvodnja motornih vozila i proizvoda od gume i plastike.

Promet robe u trgovini na malo u julu bio je realno viši za 4,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Robni izvoz u julu bio je za 10,3% viši nego u istom mesecu prethodne godine, a uvoz za 14,1%.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u drugom tromesečju iznosila 11,8%, što je za 2,8 procentnih poena manje nego u prvom tromesečju i za 3,4 procentna poena manje nego u istom tromesečju prethodne godine. Stopa zaposlenosti povećana je u odnosu na prvo tromesečje za 3,9 procentnih poena i iznosi 48,1%.

Kabinet guvernera