ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.09.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama u avgustu

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 17,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 25,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,8 miliona, ili 74,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 747.418, od čega je 555.515 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 191.904 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.199,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,8 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 182,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 12.825 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 21 učesnika, realizovano je ukupno 4.301 plaćanje, u vrednosti od 36.990.917,40 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera