ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-09-27 15:35:09.0

Rezultati avgustovske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u avgustu 2018. godine iznositi 3,0%, dok privrednici očekuju 3,5%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za avgust 2019) takođe su u granicama cilja i iznose 3,5% kod finansijskog sektora i privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera