ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.10.2017.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u septembru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 16,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,0 miliona, ili 24,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,5 miliona, ili 75,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 786.632, od čega je 596.592 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 190.041 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.216,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,4 milijarde dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 200,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.685 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima dvadeset jednog učesnika, realizovano je ukupno 4.277 plaćanja, u vrednosti od 33.335.852,66 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera