ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

09.11.2017.

Turska lira uvedena na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je, na današnjoj sednici, doneo Odluku o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu, čime se na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu uvodi turska lira.

Pri donošenju ove odluke, Narodna banka Srbije se rukovodila učešćem Republike Turske u spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. U obzir je uzet i stalan rast broja turskih državljana koji posećuju Republiku Srbiju. Takođe, uvođenjem turske lire na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu olakšava se poslovanje turskim i domaćim kompanijama koje međusobno sarađuju, što će se povoljno odraziti na obim spoljnotrgovinske razmene. Očekuje se da uvođenje turske lire podsticajno utiče i na realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata Republike Srbije i Republike Turske.

Turska lira će se uključiti na listu deviza i efektivnog stranog novca kojim banke mogu da trguju i na listu efektivnog stranog novca koji ovlašćeni menjači mogu da kupuju i prodaju. Takođe, turska lira će se uključiti i na listu deviza koje Narodna banka Srbije može kupovati i prodavati na deviznom tržištu.

Turska valuta će biti uvedena na kursnu listu pod nazivom „turska lira”, sa slovnom oznakom TRY i numeričkom oznakom 949.

Navedena Odluka stupa na snagu 1. decembra 2017. godine.

Kabinet guvernera