ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

28.05.2018.

Propisi omogućavaju privredi dostavljanje dokumentacije za otvaranje računa u bankama i u elektronskoj formi

Povodom povremenih pisanja medija da banke insistiraju da im privredni subjekti prilikom otvaranja računa dostavljaju rešenje o registraciji u papiru i overeno pečatom registratora, ističemo da postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja i u elektronskoj formi.

Banke mogu da iskoriste mogućnosti koje im propisi Narodne banke Srbije nude i da njihovom primenom olakšaju proceduru otvaranja računa pravnim licima i preduzetnicima, i u interesu svojih korisnika, i u interesu veće konkurentnosti banaka na tržištu.

Naime, Odlukom o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa, koja je na snazi još od 2015. godine, jasno je propisano da pravna lica i preduzetnici ne moraju banci dostaviti rešenje o upisu u registar ako ih je banka u predugovornoj fazi obavestila da će potrebne podatke preuzeti u elektronskoj formi od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata. Pored toga, ističemo da pravna lica i preduzetnici koji banci dostavljaju rešenje o upisu u registar nisu dužni da to rešenje dostave u papirnom obliku, već ga mogu dostaviti banci i u formi elektronskog dokumenta.

Takođe, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ukazujemo na to da se potrebni podaci mogu pribaviti i iz drugog odgovarajućeg dokumenta Agencije za privredne registre (u papiru ili u elektronskoj formi) koji klijent dostavi banci, kao i neposrednim uvidom u registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na svojoj internet stranici.

Narodna banka Srbije nastoji da svojim propisima podrži i podstakne korišćenje savremenih tehnologija u uslugama koje pružaju finansijske institucije, pre svega imajući u vidu potrebe korisnika finansijskih usluga i zahteve 21. veka da se usluga pruži kvalitetno i na što jednostavniji, brži i efikasniji način.

Zato još jednom naglašavamo da s aspekta propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije ne postoje nikakve smetnje da banke preuzimaju podatke od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata u elektronskoj formi, i to direktnim zahtevom Agenciji za privredne registre, ili u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, neposrednim uvidom u registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre na svojoj internet stranici.

Kabinet guvernera