ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.06.2018.

Informacije o efektivnoj kamatnoj stopi za izabrane proizvode

Radi informisanja građana o godišnjoj efektivnoj kamatnoj stopi, Narodna banka Srbije je objedinila podatke o efektivnoj kamatnoj stopi za izabrane proizvode koje banke nude fizičkim licima, na zadatom reprezentativnom primeru, sa stanjem na dan 31. marta 2018. godine.

Izvor podataka su banke, odnosno podaci su prikupljeni na osnovu ankete u kojoj su učestvovale sve banke, te napominjemo da su navedeni pregledi isključivo informativnog karaktera. Za precizne podatke o efektivnoj kamatnoj stopi, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda – neophodno je kontaktirati s konkretnom bankom.

Cilj objavljivanja ovih podataka jeste pre svega da se građani upoznaju sa značajem praćenja efektivne kamatne stope, kao kamatne stope koja uključuje sve troškove (npr. u vezi s davanjem, korišćenjem i vraćanjem kredita) koje korisnik finansijskih usluga plaća (npr. kamate, naknade, porezi i sl.), kao i s činjenicom da poređenjem efektivnih kamatnih stopa imaju mogućnost da se kod različitih banaka informišu o uslovima.

S obzirom na to da banke svoje poslovanje uređuju svojom poslovnom politikom, kojom utvrđuju način i uslove pod kojima pružaju određene finansijske usluge, svaki korisnik ima mogućnost da se kod različitih banaka informiše o tim uslovima i, na kraju, na osnovu dobijenih informacija i sagledavanja svojih potreba, odluči da li će i s kojom bankom zaključiti ugovor.

Detaljne informacije o efektivnoj kamatnoj stopi mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnika, Efektivne kamatne stope za izabrane proizvode, kao i na posebnom sajtu Narodne banke Srbije namenjenom korisnicima finansijskih usluga – Tvoj novac, u delu Odabrane teme, Efektivne kamatne stope za izabrane proizvode.

Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga