ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.07.2018.

Bankarski sektor u Srbiji – izveštaj za četvrto tromesečje 2017. godine

Visoka kapitalizovanost bankarskog sektora Republike Srbije potvrđena je i na kraju 2017. godine, kada je pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosio 22,6%, što je višestruko iznad regulatornog minimuma (8%). Bankarski sektor Republike Srbije raspolaže više nego dovoljnim likvidnim sredstvima koja omogućavaju nesmetano poslovanje, o čemu svedoče postignute iznadprosečne vrednosti pokazatelja likvidnosti već duži vremenski period. Uprkos brojnim izazovima iz međunarodnog okruženja s kojima se suočava bankarski sektor Republike Srbije, obezbeđena je, a u mnogim segmentima i dodatno ojačana stabilnost finansijskog sistema kao celine, što predstavlja nastavak uspešnog ostvarivanja jednog od ključnih ciljeva Narodne banke Srbije.

Ostvaren je izvanredan napredak po pitanju rešavanja problematičnih kredita (NPL), koji su prethodnih godina nepovoljno uticali na profitabilnost i kreditnu aktivnost banaka. U kontekstu rešavanja problematičnih kredita, učinjeni su značajni koraci sprovođenjem Strategije za rešavanje problematičnih kredita i akcionih planova Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije u 2015. godini, a potom i primenom Odluke o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banaka od 30. septembra 2017. godine. Posledično, nakon dve i po godine sistemskog pristupa rešavanju pitanja problematičnih kredita, na kraju 2017. godine bruto NPL pokazatelj bankarskog sektora iznosio je 9,8%. Ostvareni jednocifreni iznos NPL pokazatelja ujedno predstavlja i najniži nivo od uvođenja jednoobrazne definicije NPL kredita i obaveznog izveštavanja 2008. godine.

Tokom 2017. godine, učinjeni su dodatni napori radi daljeg jačanja stabilnosti bankarskog sektora kroz regulatorne izmene i uvođenje standarda Bazel III i pratećih pokazatelja (pokazatelja leveridža i pokazatelja pokrića likvidnom aktivom), koji su trenutno na veoma zadovoljavajućim nivoima. Pored regulatornih izazova, poslovne banke u Srbiji nastavile su pozitivno da posluju, shodno čemu je na nivou bankarskog sektora Republike Srbije ostvaren bolji finansijski rezultat nego u 2016. godine za 47 mlrd dinara. Porast profitabilnosti poslovnih banaka u Srbiji najviše se duguje jednokratnim događajima proisteklim iz optimizacije kreditnih portfolija banaka, odnosno smanjenju kreditnih gubitaka proisteklih iz loših kredita (za 33 mlrd dinara), kao i procesu konsolidacije bankarskog sektora, odnosno procesima spajanja i pripajanja banaka usled promene vlasničke strukture (doprinos neto rezultatu od 12,5 mlrd dinara). Nasuprot tome prihodi od kamata u 2017. godini niži su za 8,7 mlrd dinara nego prethodne godine usled mera ublažavanja monetarne politike i posledičnog opšteg pada kamatnih stopa na međubankarskom tržištu i tržištu dinarskih kredita i hartija od vrednosti, što je delimično neutralisano smanjenjem rashoda od kamata banaka za 5,8 mlrd dinara.

Imajući u vidu definisane nadležnosti i odgovornosti Narodne banke Srbije u pogledu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, i u predstojećem periodu napori Narodne banke Srbije biće usmereni ka očuvanju finansijske stabilnosti, uz profesionalnu posvećenost zaštiti interesa pre svega korisnika finansijskih usluga ali i svih ostalih relevantnih tržišnih učesnika.

Sektor za kontrolu poslovanja banaka