ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.07.2018.

Novosti – u vezi s korišćenjem Dina platnih kartica u inostranstvu

Pitanja: Koliko je u Srbiji do sada izdato Dina platnih kartica koje mogu da se koriste u inostranstvu? Imate li podatak o vrednosti transakcija koje su njima obavljene u prethodnom periodu?

Odgovor: Kartični sistemi mogu poslovno da budu orijentisani na nacionalno tržište ili na globalno tržište. Saradnja sa internacionalnim kartičnim sistemima je način na koji nacionalni kartični sistemi obezbeđuju internacionalnu funkcionalnost (pravljenje zajedničke platne kartice koja u zemlji funkcioniše kao nacionalni brend, a u inostranstvu se koristi na mreži internacionalnog brenda). Francuski Cartes Bancaires, nemački GiroCard, danski Dankort i drugi evropski nacionalni kartični sistemi – samo su neki od primera nacionalnih kartičnih šema koje su kobrendirani sa, na primer, Vizom ili Masterkardom, a vrlo često i sa oba sistema istovremeno kako bi omogućili da njihova nacionalna platna kartica može da se koristi i u inostranstvu. Internacionalni kartični sistemi koji su prisutni na tržištu u Srbiji nisu prepoznali interes za saradnju sa nacionalnim kartičnim sistemom, budući da su već zastupljeni na domaćem tržištu i novi DinaCard proizvod bio bi konkurencija postojećim proizvodima tih kartičnih sistema, pogotovo imajući u vidu cenovnu politiku nacionalne kartične šeme koja je znatno povoljnija u odnosu na internacionalne kartične sisteme.

Međutim, Narodna banka Srbije je zaključila ugovor sa kompanijom Discover (koja je takođe internacionalni kartični brend) sa ciljem da se domaćim bankama omogući da svojim korisnicima izdaju nacionalnu karticu koja se može koristiti i u inostranstvu. Sve banke mogu da izdaju DinaCard-Discover kartice, ali su se banke u većoj meri opredelile za DinaCard kartice namenjene za korišćenje u zemlji, dok samo manji broj banaka izdaje Dina kartice sa internacionalnom fukncionalnošću (trenutno od 2 miliona izdatih DinaCard kartica, oko 50.000 su Dina kartice sa internacionalnom funkcionalnošću). Ovakav odnos se može objasniti činjenicom da domaće banke izdaju i kartice internacionalnih brendova, kao i činjenicom da se 97% transakcija karticama realizuje u zemlji, a samo 3% transakcija su one koje građani Srbije obave u inostranstvu. Ova statistika o odnosu plaćanja u zemlji i inostranstvu ne važi samo za našu zemlju, naprotiv, tako visoko učešće domaćih plaćanja je normalno i prisutno i u najrazvijenijim ekonomijama.

Pitanje: Na sajtu dinacard.nbs.rs je navedeno da se određeni tip Dina kartica prihvata na bankomatima i prodajnim mestima u inostranstvu, na prihvatnim mrežama Diners Club International, Discover i Pulse - da li je reč o kobrending karticama ili je reč o posebnoj vrsti ugovora sa pomenutim kompanijama?

Odgovor: Ugovor koji je zaključila Narodna banka Srbije sa kompanijom Discover podrazumeva izdavanje DinaCard kartica koje mogu da se koriste na svim bankomatima i prodajnim mestima van Srbije na kojima se prihvataju Discover kartice (Discover, Diners Club International i Pulse prihvatne mreže).

Pitanje: Kada se očekuje izdavanje prve kobrending kartice Dina-UnionPay (s obzirom da se uskoro očekuje i potpisivanje finalnog ugovora sa ovom kineskom kartičarskom organizacijom...), odnosno, kada će biti moguće prvo plaćanje Dina karticom u inostranstvu u prihvatnoj mreži UnionPay-a?

Odgovor: Ugovor koji Narodna banka potpisuje sa kineskom nacionalnom kartičnom šemom UnionPay podrazumeva izdavanje zajedničke DinaCard-UnionPay kartice koja će se prihvatati u zemlji i na svim prodajnim mestima i bankomatima u svetu na kojima se mogu koristiti UnionPay kartice. Sem izdavanja zajedničke kartice, ugovorom će biti obuhvaćeno i prihvatanje UnionPay kartica izdatih u svetu na DinaCard prihvatnoj mreži u Srbiji. Potpisivanje ugovora o saradnji Narodne banke i UnionPay-a je u toku, nakon čega će banke koje izdaju i prihvataju kartice pristupiti prilagođavanju svojih sistema za izdavanje i prihvatanje zajedničke kartice.

Kabinet guvernera