ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.12.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u oktobru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 21,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,7 miliona, ili 78,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 873.591, od čega je 684.424 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 189.167 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.722,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 40,3 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 161,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.885 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 5.396 plaćanja, u vrednosti od 45.641.857,77 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.


Kabinet guvernera