ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

27.12.2018.

Informacije o efektivnoj kamatnoj stopi za izabrane proizvode

Radi informisanja građana o godišnjoj efektivnoj kamatnoj stopi (u daljem tekstu: EKS), Narodna banka Srbije nastavlja da objavljuje podatke o EKS za izabrane proizvode koje banke nude fizičkim licima, na zadatom reprezentativnom primeru. Ažurirani podaci odnose se na podatke o EKS sa stanjem na dan 1. decembra 2018. godine.

Cilj objavljivanja ovih podataka je, pre svega, da se građani upoznaju sa značajem praćenja EKS, kao kamatne stope koja uključuje sve troškove (npr. u vezi s davanjem, korišćenjem i vraćanjem kredita) koje korisnik finansijskih usluga plaća (kamate, naknade, porezi i sl.), i da poređenjem EKS imaju mogućnost da se kod različitih banaka informišu o uslovima.

Izvor podataka su banke – podaci su prikupljeni na osnovu ankete u kojoj su učestvovale banke, te napominjemo da su navedeni pregledi isključivo informativnog karaktera. Za precizne podatke o EKS, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda – neophodno je kontaktirati s konkretnom bankom.

Imajući u vidu da banke u skladu s propisima utvrđuju način i uslove pod kojima pružaju određene finansijske usluge, svaki korisnik može da se informiše o tim uslovima kod različitih banaka i na kraju, na osnovu dobijenih informacija i sagledavanja svojih potreba, odluči da li će i s kojom bankom zaključiti ugovor.

Detaljnije informacije o efektivnoj kamatnoj stopi mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnikaEfektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode, na zadatom reprezentativnom primeru, kao i na sajtu Narodne banke Srbije namenjenom korisnicima finansijskih usluga – Tvoj novac, u delu Odabrane temeEfektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode.

Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga