ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.01.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za decembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 20,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,5 miliona, ili 21,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,1 milion, ili 78,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 982.626, od čega je 767.223 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 215.404 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.214,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 41,1 milijardu dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 200,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 11.775 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 5.312 plaćanja, u vrednosti od 50.347.111,44 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera