ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

22.01.2019.

Novosti – u vezi s isplaćenim štetama po osnovu polisa osiguranja od odgovornosti turističkih agencija

Pitanja: Molim vas da mi dostavite podatke o sumi isplaćenih šteta u 2018. i 2017. godini po osnovu polisa osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku. Ako je moguće - dostavite mi i broj sklopljenih polisa u prethodne dve godine, i ukupan broj polisa po osnovu kojih je isplaćena šteta u 2018. i 2017. godini, kao i prikupljenu premiju po ovom osnovu u pomenute dve godine.

Odgovor: Prema podacima kojima raspolaže Narodna banka Srbije, a koja društva za osiguranje dostavljaju na godišnjem nivou, tokom 2017. godine zaključeno je ukupno 1.536 ugovora kojima su obuhvaćeni rizici otkaza turističkih putovanja bez obzira na uzrok, pri čemu je ukupno ostvarena premija u iznosu 4,09 miliona dinara. U istom periodu društva za osiguranje su rešila 288 odštetnih zahteva i ukupno isplatila 5,7 miliona dinara naknada iz osiguranja.

Narodna banka Srbije u ovom trenutku ne raspolaže podacima za 2018. godinu.

Kabinet guvernera