ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.01.2019.

Blic – U vezi s učešćem za stambene kredite

Pitanja: Da li je učešće za stambene kredite od 20 odsto propisala Narodna banka Srbije ili je visina o učešću politika svake banke? Da li je odluka Narodne banke Srbije da je učešće za stambene kredite obavezno (to recimo nije slučaj u Crnoj Gori)?

Odgovor: Narodna banka Srbije je Odlukom o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema propisala da banka može fizičkom licu odobriti kredit u stranoj valuti ili u dinarima s deviznom klauzulom koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnosti, pod uslovom da iznos tog kredita nije veći od 80% vrednosti te nepokretnosti. Na ovaj način ograničava se iznos novčane obaveze koju dužnik može da preuzme, a koja je obezbeđena hipotekom na nepokretnosti.

Navedeni limit koristi se radi povećanja otpornosti na cenovne potrese na tržištu nekretnina na taj način što podstiče banke da vode opreznu kreditnu politiku i obezbede adekvatno sredstvo obezbeđenja, a opšta gornja granica od 80% je za sada utvrđena na adekvatnom nivou, posebno imajući u vidu preventivnu ulogu ovog limita. Pored toga, ističemo da se ove odredbe ne odnose na kredite odobrene u dinarima koji nisu indeksirani deviznom klauzulom, te se ovim instrumentom podstiče i zaduživanje u domaćoj valuti oslobođeno valutnog rizika i smanjuje se visoko učešće deviznih i devizno indeksiranih kredita, te sprečava kumuliranje rizičnijih plasmana u bilansima banaka.

Visinu učešća potrebnog za odobravanje stambenog kredita banka uređuje svojim unutrašnjim aktima, obavezno uzimajući u obzir navedeni propisani limit.

Kabinet guvernera