ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.01.2019.

Alo – U vezi s naknadama banaka na uplate humanitarne pomoći

Pitanja: Da li po zakonu banke imaju pravo da naplaćuju naknadu kada je u pitanju uplata humanitarne pomoći? U konkretnom slučaju kojim se bavim, humanitarna fondacija već ima otvoren račun kod banke u kojoj je naša čitateljka uplatila pomoć, a naplatili su joj i naknadu. Šta u ovom slučaju naplaćuje banka?

Odgovor: Svaka banka svoje poslovanje uređuje svojom poslovnom politikom, internim pravilima i procedurama koje treba da budu u skladu sa zakonom i propisima Narodne banke Srbije. S tim u vezi, saglasno važećim propisima, svaka banka svojom poslovnom politikom utvrđuje i uslove pod kojima pruža finansijske usluge korisnicima – pravnim i fizičkim licima, pa tako i visinu naknada koje će naplaćivati za pružene usluge. Saglasno odredbama Zakona o platnim uslugama, pružalac platnih usluga (u konkretnom slučaju: banka) ima pravo da za pružanje tih usluga korisniku platnih usluga naplati naknadu. Pored toga, u skladu s odredbama navedenog Zakona, obavezni element okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga banke su, između ostalog, vrsta i visina svih naknada koje banka naplaćuje korisniku platnih usluga, a ako ih naplaćuje zbirno – i vrsta i visina svake pojedinačne naknade koja čini zbirnu naknadu. U Srbiji posluje 27 banaka, naknade za pružene platne usluge su različite, a neke banke za pojedine usluge korisnicima ne naplaćuju naknadu, pa korisnici mogu da odaberu banku koja im nudi najpovoljnije uslove.

Imajući u vidu navedeno, ukazujemo na to da Narodna banka Srbije u okviru zakonom propisanih nadležnosti, donosi propise i kontroliše bonitet i zakonitost poslovanja banaka, ali ne utiče na odluku poslovnih banaka pod kojim uslovima i po kojoj ceni će odobriti svoje platne usluge korisnicima, sve dok to banke čine u skladu s pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima. S tim u vezi, kao primer dobre poslovne prakse i društveno odgovornog ponašanja navodimo Odluku („Službeni glasnik RS”, br. 53/2014 i 62/2014), koju je Narodna banka Srbije donela, a kojom je predviđeno da bankama ne naplaćuje naknadu za obračun u vezi s poslovima platnog prometa za izvršene usluge po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplava u Republici Srbiji.

Kabinet guvernera