ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

26.01.2019.

Novosti - Da li se menjači pridržavaju odluke NBS da ograniči raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

Pitanja : Molim vas da mi odgovorite na sledeća pitanje: Da li se ovlašćeni menjači pridržavaju novih odluka NBS koje se odnose na ograničavanje najnižeg kupovnog i najvišeg prodajnog kursa prilikom otkupa, odnosno prodaje stranog novca? Da li ste, od početka godine, kontrolisali rad menjačica po ovom osnovu? Da li je bilo onih koji su "probijali" granicu od ±1,25%  u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru na određeni dan? Kakve sankcije su izrečene u tim slučajevima?

Odgovor : Propisima koje je donela Narodna banka Srbije o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, a koji su u primeni od 1. januara 2019. godine, u kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora, kupovni, odnosno prodajni kurs po jedinici strane valute – evra ne može da bude niži, odnosno viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od ±1,25% - pri čemu, ovlašćeni menjač i javni poštanski operator može da naplati i proviziju u iznosu od najviše 1% pri otkupu efektive, ispravnih novčanica u opticaju.

Narodna banka Srbije, kao regulatorni i kontrolni organ na deviznom tržištu, u cilju zaštite interesa građana Republike Srbije donela je navedene propise - u pravcu ograničavanja mogućnosti da pojedini ovlašćeni menjači koriste svoj položaj na određenoj lokaciji i da usled nedostatka odgovarajuće tržišne konkurencije formiraju kurs dinara prema evru na nivou koji u značajnoj meri odstupa od kurseva koje toga dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača na menjačkim mestima gde postoji takva konkurencija.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije izvršila je izmenu softvera koji ovlašćeni menjači koriste na oko 2.700 menjačkih mesta, čime je aplikativno onemogućeno da se kurs za evro formira u širem rasponu od ±1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan, a takođe je onemogućeno da se primeni i provizija veća od 1%  pri otkupu ispravnih novčanica u opticaju.

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine kontroliše menjačko poslovanje, a u okviru toga i poštovanje propisa kojima je ograničen najniži kupovni, odnosno najviši prodajni kurs prilikom otkupa, odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra, kao i poštovanja propisa kojim je ograničena  najviša provizija pri otkupu ispravnih novčanica koje su u opticaju.

Pored toga, postupajući po pritužbama građana, Narodna banka Srbije prilikom kontrola kursnih lista ovlašćenih menjača, utvrdila je da nema uočenih odstupanja kursa dinara prema evru u odnosu na propisane raspone, kao ni propisane provizije pri otkupu efektive, ispravnih novčanica u opticaju.

Ukoliko Narodna banka Srbije utvrdi postupanje suprotno propisima, ima ovlašćenje da Prekršajnom sudu podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 

Kabinet guvernera