ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

27.01.2019.

Politika – Pitanja u vezi s procedurom vraćanja novca koji klijentu nije isplaćen prilikom podizanja novca na bankomatu

Pitanja :  Kada klijentu bankomat prilikom podizanja novca ne isplati novac, ali mu skine novac sa računa,koja je procedura da se problem reši. Naravno, ako i posle nekoliko dana banka nastavi da knjiži da je novac podignut. U kom roku banka mora problem da reši, da li je klijent dužan da piše prigovor i slično…

Odgovor : Ako je korisnik upotrebom platnog instrumenta (platne kartice) pravilno autorizovao transakciju u određenom iznosu i njegov račun bude zadužen za taj iznos, ali bankomat ne isplati novac (uopšte ili isplati u manjem iznosu), korisnik treba najpre da podnese prigovor banci čiji je bankomat, bez obzira da li je ta banka i izdala platnu karticu. Budući da u toj situaciji korisnik zapravo ukazuje da se radi o neizvršenoj ili nepravilno izvršenoj transakciji banka je dužna da odmah, odnosno u što kraćem roku, proveri navode korisnika, odnosno da utvrdi da li je na njeno izvršenje uticao bilo kakav tehnički kvar ili drugi nedostatak, i da, ako utvrdi određene nepravilnosti, odmah korisniku obezbedi povraćaj iznosa na njegov račun ili isplati gotovinu.

Iako izričito nije propisana pismena forma za prigovor u slučaju neizvršenja ili nepravilnog izvršenja platne transakcije, korisnici treba da podnesu pisani prigovor i da ga banci dostave lično (uz potvrdu prijema banke), putem pošte ili putem elektronske pošte kako bi imali dokaz da su podneli prigovor banci, a kako bi u slučaju da banka ne otkloni eventualne nepravilnosti mogli da, radi zaštite svojih prava, podnesu pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Ukazujemo da prethodno navedeno važi za situacije koje su identične slučaju navedenom u pitanju, dakle kada sve okolnosti ukazuju da se radi o eventualnom tehničkom kvaru ili nedostacima u vezi sa  bankomatom, kao i da se unapred, bez utvrđivanja svih okolnosti konkretnog slučaja, ne može isključiti ni eventualna odgovornost banke izdavaoca platne kartice.

Kabinet guvernera