ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

29.01.2019.

Tanjug – Pitanja u vezi s brojem građana koji imaju deviznu štednju veću od milion evra

Pitanja : Na koliko deviznih računa, čiji su vlasnici fizička lica - državljani Srbije, se nalazi više od milion evra? Koliko vlasnika deviznih računa u bankama u Srbiji na svojim računima imaju više od milion evra? Koliki je najveći iznos koji se nalazi na pojedinačnom računu? Koliko nerezidenata, fizičkh lica, na svojim računima imaju više od milion evra? Poredeći podatke sa godinom ranije, koliko više fizičkih lica, državljana Srbije, na svojim računima imaju više od milion evra? Poredeći podatke sa godinom ranije, koliko više fizičkih lica, nerezidenata Srbije, na svojim računima imaju više od milion evra?

Odgovor : Prema poslednjim operativnim podacima za 25. januar 2019. godine, ukupna devizna štednja građana položena kod banaka u Srbiji iznosila je 10,1 mlrd. evra, od čega devizna štednja rezidenata 9,8 mlrd. evra, a devizna štednja nerezidenata 0,3 mlrd. evra.

Narodna banka Srbije ne raspolaže podacima o broju građana Republike Srbije koji imaju položenu deviznu štednju u iznosu većem od milion evra. Saglasno Odluci o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka, banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o broju štednih partija stanovništva koje su, prema visini štednih uloga, kategorizovane u osam grupa:

- Do 500 evra
- Od 500 do 3.000 evra
- Od 3.000 do 10.000 evra
- Od 10.000 evra do 25.000 evra
- Od 25.000 evra do 50.000 evra
- Od 50.000 evra do 100.000 evra
- Od 100.000 evra do 500.000 evra
- Preko 500.000 evra.

Prema poslednjim operativnim podacima za 25. januar 2019. godine, ukupna vrednost 379 štednih uloga čija je pojedinačna vrednost preko 500.000 evra iznosi 450,3 mln evra, što znači da je prosečna vrednost štednog uloga koji pripadaju ovoj grupi (preko 500.000 evra) bila 1.188.219 evra.

Kabinet guvernera