ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

08.02.2019.

Blic – U vezi s otplatom dugova bivše SFRJ

Pitanje: Koliko iznose dugovi države stari više od 40 godina koje moramo otplatiti u ovoj godini (Pariski i Londonski klub, Svetska banka, Evropska investiciona banka…)?

Odgovor: Deo kreditnih obaveza Republike Srbije iz perioda bivše SFRJ (iz sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka) koje dospevaju u 2019. godini ukupno iznose 202,36 miliona evra, od čega obaveze prema poveriocima Pariskog kluba iznose 133,29 miliona evra, a prema Svetskoj banci (IBRD krediti) 69,07 miliona evra.

Obaveze Republike Srbije prema Londonskom klubu poverilaca, koje su originalno dospevale do 2024, otplaćene su u celosti. Naime, zbog odličnih rezultata na fiskalnom planu i suficita budžeta, a u nameri da se prevremeno otplate krediti s visokom kamatnom stopom, krajem aprila 2018. godine Republika Srbija je otplatila obaveze prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 153,64 miliona evra. Na ovaj način, pored smanjenja javnog spoljnog duga, poboljšana je i valutna struktura javnog duga (koji je početkom ove godine spušten na oko 50% BDP-a), budući da su ove obaveze bile u američkim dolarima. Takođe, smanjena su i plaćanja po osnovu kamata za naredne godine, s obzirom na visoku kamatnu stopu, koja je iznosila 6,75%. Ovim je država Srbija ostvarila uštede i za naredni period.

Obaveze prvobitno nastale prema Evropskoj investicionoj banci (kasnije obaveze prema Evropskoj uniji), u celosti su izmirene zaključno sa 2017. godinom, u skladu s redovnim planom otplate.

Pitanje: Koji stari dugovi nam u ovoj godini još dolaze na naplatu (iz kog perioda, poverilac, iznos)?

Odgovor: Pored navedenih dugova, po osnovu starih dugova, Republika Srbija redovno otplaćuje i obaveze prema Kuvajtu i Kini. Ove obaveze reprogramirane su 2009. godine, a odnose se na dugove prvobitno nastale u periodu od 1984. do 1989. (Kuvajt), odnosno 1999. godine (Kina).

U 2019. godini prema ovim poveriocima dospevaju obaveze u ukupnom iznosu od 28,96 miliona evra, i to prema Kuvajtu 20,24 miliona evra, a prema Kini 8,72 miliona evra.

Kabinet guvernera