ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.02.2019.

Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, kojom se propisuju uslovi oglašavanja u elektronskim i štampanim medijima, uslovi internet oglašavanja, oglašavanja na otvorenim površinama, kao i direktnog oglašavanja i drugih oblika oglašavanja, obaveze i odgovornosti davaoca finansijskih usluga u vezi sa oglasnom porukom, kao i druga pitanja koja se odnose na oglašavanje ovih usluga. 

Pozivamo stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj nacrt dostave na imejl adresu: zastita.korisnika@nbs.rs ili na adresu: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd.

Obrazac za dostavljanje komentara i primedaba možete preuzeti ovde.

Javna rasprava će se održati od 11. do 25. februara 2019. godine.

Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga