ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

09.02.2019.

Novosti – Pitanja u vezi s Sosijete ženeral bankom

Pitanja: Da li je NBS odobrila OTP banci preuzimanje Sosijete ženeral banke u Srbiji? Odnosno, da li je neko pravno lice tražilo i dobilo dozvolu za  sticanje značajnog udela u vlasništvu Sosijete ženeral banke?

Odgovor: NBS nije odobrila OTP Banci Srbija a.d. Novi Sad preuzimanje Societe Generale banke, odnosno nijedno fizičko i pravno lice nije tražilo, a samim tim nije ni dobilo prethodnu saglasnost NBS za sticanje vlasništva u ovoj banci.

Kao što smo i ranije isticali - pitanja vezana za pomenutu akviziciju smatramo preuranjenim. OTP banka je 1.12.2017. godine postala 100% vlasnik Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, jedne od većih banaka u Republici Srbiji, nakon čega planira i postupak pripajanja te banke, za koji joj je potrebna prethodna saglasnost NBS. Na osnovu navedenog, ne očekuje se da OTP uđe u novu akviziciju tj. NBS ne očekuje podnošenje zahteva OTP-a za preuzimanje SGB.

Napominjemo da svaka promena vlasništva u banci sa sedištem u Republici Srbiji koja bi omogućila potencijalnom sticaocu sticanje od 5% i više glasačkih prava u toj banci, podleže pribavljanju prethodne saglasnosti NBS, koja podrazumeva ocenu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o bankama i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Kabinet guvernera