ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.02.2019.

Politika – pitanja u vezi sa oglašavanjem finansijskih usluga

Pitanja: Narodna banka Srbije je 11. februara na sajt stavila Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, pa pitam šta se time predviđa, da li se uvode nova pravila oglašavanja za banke i koja?

Odgovor: Odlukom o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, koju je Narodna banka Srbije pripremila u skladu s najboljom uporednom praksom zemalja Evropske unije i opšteprihvaćenim standardima u ovoj oblasti, uvodi se veliki broj novih pravila i standarda koje su banke, davaoci lizinga i platne institucije dužne da poštuju prilikom oglašavanja svojih proizvoda. Obuhvaćeni su svi oblici i načini oglašavanja: elektronski i štampani mediji, internet (sajtovi, aplikacije, društvene mreže, Jutjub kanali), oglašavanje na bilbordima, panoima, plakatima i sl., kao i leci, flajeri, promocije putem telefona itd.

Osnovno pravilo – načelo na kojem se zasniva Odluka jeste da se finansijske usluge moraju oglašavati na način koji je jasan i razumljiv prosečnom korisniku, koji je definisan kao četrdesettrogodišnjak sa stečenim srednjim obrazovanjem bez posebnih znanja i iskustava u oblasti finansijskih usluga.
 
Ovo osnovno načelo je dalje razrađeno kroz niz standarda i konkretnih pravila.
 
Standard istinitosti informacija znači da podaci u oglasnoj poruci moraju biti tačni i ažurni, kao i da ne smeju biti prikazani na način kojim se obmanjuje korisnik ili se iskrivljuju činjenice. To znači da se određeni proizvod ne može promovisati dvosmislenošću ili preterivanjem. Primera radi, ne mogu se prava koja su korisnicima garantovana zakonima predstavljati kao posebna pogodnost, odnosno ne može se stvarati pogrešan utisak da je neka usluga raspoloživa u određenom, kratkom roku, čime se korisnik dovodi u zabludu i podstiče da brzo donese odluku, čime mu se uskraćuje vreme potrebno za dovoljan nivo obaveštenosti.

U okviru načela transparentnosti, pružaoci finansijskih usluga ne smeju da izostave ili prikriju informacije neophodne za procenu svojstva usluge koju nude. Primera radi, to su informacije o uslovima koji se moraju ispuniti pre zaključenja ugovora, npr. obavezno korišćenje drugih finansijskih usluga (poput osiguranja, ili otvaranja tekućeg računa, deponovanja sredstava) ili obaveza ostanka u ugovornom odnosu određeno vreme i sl. Tako je npr. oglašavanje više finansijskih usluga istovremeno, koje nisu razdvojene na način koji prosečnom korisniku ne omogućava da napravi razliku između tih usluga, suprotno ovom načelu. Primera radi, istovremeno kreditiranje „keš“ kredita i revolvinga. Takođe, reklamiranje proizvoda koji npr. omogućava umanjenje mesečne rate, bez istovremenog navođenja načina i uslova koji se moraju ispuniti za takvu pogodnost – takođe je suprotno načelu transparentnosti.

Posebno važan standard jeste izbalansiranost informacija koje sadrži oglasna poruka, što znači da sve informacije koje se u skladu s pravilima iz ove odluke objavljuju, moraju da budu približno jednako uočljive, pa tako i podaci koje banka ističe u vezi s proizvodom i podaci koji nisu u korist tog proizvoda moraju da se nađu u istoj reklami i moraju biti gotovo jednako vidljivi.

Pravilo koje će sprečiti da davaoci finansijskih usluga vode „šok” reklamnu kampanju, krećući se po ivici primerenosti i uvredljivosti, jeste načelo primerenosti sadržaja i poštovanja profesionalne etike. To znači da se oglasna kampanja ne može zasnivati na omalovažavanju konkurencije i/ili korisnika, obezvređivanju nekih finansijskih usluga ili iznošenju paušalnih tvrdnji u pogledu konkurencije ili karakteristika same banke koja se reklamira. Isticanje sigurnosti neke banke na način da se sve druge banke direktno ili posredno prikazuju kao nesigurne, uz pozivanje na stereotipe, uključujući geografske regione ili naciju, za koje korisnici tradicionalno vezuju sigurnost ili profesionalizam, neće biti dozvoljeno.

Odluka propisuje i da oglasna poruka mora trajati dovoljno da prosečan korisnik može nesmetano da pročita, odnosno čuje njenu poruku. Kada je reč o tekstu, propisana je minimalna veličina karaktera koji se moraju koristiti u zavisnosti od načina oglašavanja.

Pored navedenog, detaljno su utvrđeni i uslovi pod kojima je moguće koristiti izraze koji su uobičajeni kod oglašavanja finansijskih usluga. Tako je npr. moguće oglasiti kredit uz poruku „bez kamate”, „0 % kamate” samo ako je i efektiva kamatna stopa nula, ili su troškovi jednako uočljivo prikazani kao i osnovna poruka, a efektivna kamatna stopa još uočljivija.

Poruku „bez troškova” ili „besplatni” moguće je koristiti samo ako se ne naplaćuju ni kamate, ni naknade, ni bilo koji drugi troškovi i ako nije uslovljeno zaključenjem nekog drugog ugovora o finansijskoj ili nekoj sporednoj usluzi. Nuđenje poklona korisnicima u vidu poruke „uz poklon”, „na dar”, ne može da ima za posledicu da korisnik koji zaključi ugovor mora u nekim slučajevima da vrati taj poklon. Isto tako, poruka „vraćamo vaš novac” mora da znači da se korisniku u potpunosti vraćaju sredstva koja je uplatio. Kamatna stopa može da se nudi uz tvrdnju „najniža na tržištu” ili „najpovoljniji uslovi na tržištu” samo ako su uslovi za kredit ili depozit jednako uočljivo prikazani kao i ta tvrdnja.
 
Narodna banka Srbije će aktivno pratiti način oglašavanja i reagovati merama iz svoje nadležnosti kada uoči bilo koje nepravilnosti.

Pored toga, Narodna banka Srbije će prilikom prethodne kontrole novih proizvoda zahtevati dostavljanje i oglasnih poruka, odnosno opis oglasne kampanje u vezi s tim proizvodom kako bi mogla da oceni usaglašenost te kampanje sa ovom odlukom.
 
Planirano je da odluka stupi na snagu 1. aprila, s tim da će se davaocima finansijskih usluga dati određen, kraći vremenski period da postojeće reklamne sadržaje u potpunosti usaglase sa odlukom.

Kabinet guvernera