ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

09.03.2019.

Novosti – Pitanja u vezi sa sistemom “prepoznavanja lica“

Pitanja: Molim vas da mi, u cilju pojašnjenja novog sistema koji će biti dostupan bankama i građanima - "face recognition system", odgovorite na sledeća pitanja:

- Kome je namenjeno korišćenje novog sistema onlajn "prepoznavanja lica"? Tačnije - da li je reč o novim klijentima banaka - građanima koji na ovaj način mogu da otvaraju tekuće račune? Ili o postojećim klijentima?

- Koje će sve poslove građani moći sa bankom da obavljaju na ovaj način?

- Da li je novi sistem predviđen samo za građane ili i za ovlašćene zastupnike privrednih društava i drugih pravnih lica?

- Preko kojih kanala komunikacije će se obavljati "prepoznavanje lica"? (Poput Skajpa i...)

- Šta očekujete - u kojoj ciljnoj grupi klijenata će ova usluga najviše da "zaživi"?

- Kako će građani (klijenti) moći da se zaštite od zloupotrebe prilikom korišćenja sistema prepoznavanja lica?

Odgovor : Narodna banka Srbije je, na osnovu ovlašćenja iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, usvojila Odluku o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Iako zakonska rešenja već godinama unazad pružaju mogućnost da se građani identifikuju pri uspostavljanju poslovnog odnosa i putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, finansijske institucije nisu koristile tu mogućnost zbog nedovoljne rasprostranjenosti i praktičnih prepreka za korišćenje tih sertifikata. Ovom odlukom se zato prvi put u Srbiji (među prvima smo i u regionu) uređuje postupak video-identifikacije, tj. utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica putem video veze u realnom vremenu. Ova odluka je samo nastavak aktivnosti koje Narodna banka Srbije sprovodi u cilju digitalizacije finansijskih usluga i unapređenja poslovanja u našoj zemlji. Nakon usvajanja i početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, kojim je omogućeno zaključivanje onlajn ugovora sa bankama i drugim finansijskim institucijama, kao i nakon uvođenja platnog sistema za instant plaćanja u drugoj polovini 2018. godine, kojim je omogućeno plaćanje 24/7/365 u rekordno kratkom vremenu – Narodna banka Srbije ovom odlukom omogućava da se i identifikacija klijenta vrši bez potrebe njegovog odlaska u poslovne prostorije banke ili druge finansijske institucije, ali uz potpuno očuvanje sigurnosti procesa identifikacijeTime se ceo proces uspostavljanja poslovnog odnosa u oblasti finansijskih usluga može obaviti na daljinu, odnosno onlajn.

U pogledu Vaših pojedinačnih pitanja, ukazujemo na sledeće:

– U vezi s prvim i drugim pitanjem, ukazujemo na to da je postupak video-identifikacije alternativa identifikaciji klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa u poslovnim prostorijama finansijske institucije uvidom u ličnu kartu ili drugi lični dokument. Dakle, ovaj postupak se sprovodi pri uspostavljanju novog poslovnog odnosa (npr. otvaranju tekućeg računa u banci) i predstavlja samo jedan segment postupka uspostavljanja poslovnog odnosa, i to isključivo onaj koji se tiče identifikacije klijenta. U ovom postupku ne samo banke, već i druge finansijske institucije koje su pod nadzorom NBS mogu da identifikuju klijente za potrebe uspostavljanja bilo kog poslovnog odnosa koji je u vezi s vršenjem delatnosti konkretne finansijske institucije (otvaranje računa, izdavanje kartica, polaganje depozita, elektornski novac, osiguranje, lizing, dobrovoljni penzijski fondovi).

– Postupak je prevashodno namenjen građanima koji žele da uštede vreme, ali bez dodatnih troškova. Klijent će moći da koristi bilo koji elektronski uređaj s kamerom (računar, tablet, mobilni telefon), pa mu nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja (nije potreban ni čitač lične karte).

– Video-identifikacija će se sprovoditi korišćenjem tehničkih rešenja koja moraju da ispune propisane zahteve u cilju maksimalne sigurnosti ovog postupka. Odluka je tehnički neutralna, tako da se ne preferiraju rešenja pojedinačnih proizvođača, ali ona moraju da obezbede neprekidan prenos slike i zvuka i prenos visokog kvaliteta, potpuno šifrovanje komunikacije između klijenta i finansijske institucije (tzv. end-to-end enkripcija), povezanost sa izvorom tačnog vremena i snimanje postupka. Finansijske institucije će morati Narodnoj banci Srbije da dokažu odgovarajućom dokumentacijom da tehnička rešenja koja koriste ispunjavaju sve ove uslove.

– Pre svega očekujemo da finansijske institucije ponude ovu mogućnost, a potom očekujemo i da građani iskoriste sve prednosti ovog postupka jer na njihovoj strani nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja, a prednosti su brojne, posebno u pogledu uštede vremena. Odluka nije namenjena nijednoj konkretnoj ciljnoj grupi, već svim građanima koji bi da na brz, jednostavan i siguran način, bez čekanja u redovima i iz udobnosti svog doma uspostave poslovni odnos sa finansijskom institucijom.

– Odlukom su utvrđene brojne mere zaštite u cilju postizanja najvišeg stepena sigurnosti ovog postupka. Najpre, utvrđivanje identiteta u postupku video-identifikacije finansijske institucije mogu da ponude svojim klijentima tek nakon što ispune sve propisane organizacione, kadrovske i tehničke uslove a njihovu ispunjenost će prethodno da ceni Narodna banka Srbije. Zaposleni koji sprovode ovaj postupak moraju da budu posebno obučeni za to, a očekujemo da će obuku o utvrđivanju autentičnosti ličnih dokumenata putem kamere da sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Narodnom bankom Srbije. Narodna banka Srbije će da vrši nadzor nad primenom ove odluke i moći će, pored svih ostalih supervizorskih mera, i da naloži finansijskoj instituciji da obustavi sprovođenje ovih postupaka ako utvrdi nepravilnosti u njihovom sprovođenju.

‒ Pored toga, Odluka je u potpunosti usklađena s propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pre svega jer je reč o istom postupku koji se do sada obavljao u poslovnim prostorijama finansijske institucije (uvidom u lični dokument i kopiranjem tog dokumenta) i nema novih podataka koji se prikupljaju. Dodatno je naglašena obaveza finansijskih institucija da poštuju propise o zaštiti podataka o ličnosti pri sprovođenju ovog postupka. Osim toga, klijent sam inicira ovaj postupak kod finansijske institucije koja nudi ovu mogućnost, a mora i izričito s njim da se saglasi pre njegovog otpočinjanja.

‒ Dodatno, na internet prezentaciji Narodne banke Srbije će biti objavljena lista finansijskih institucija koje ispunjavaju uslove za sprovođenje ovog postupka, tako da će građani na jednostavan način moći da se upoznaju s tim koja finansijska institucija je ovlašćena da ga sprovodi.

Kabinet guvernera