ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

18.03.2019.

Novosti - Pitanja u vezi sa kreditnom sposobnošću klijenata

Pitanja : Da li je NBS propisala bankama način na koji treba da obračunavaju kreditnu sposobnost klijenata ili je to ostavljeno "na volju" bankama da procene? Tačnije - kada odobravaju kredite fizičkim licima, koliko maksimalno mogu da budu opterećena mesečna zarada ili penzija ratama kredita?

Odgovor : Svaka banka u okviru kreditnog procesa samostalno uređuje kriterijume i principe za odobravanje konkretnih vrsta kredita, a pri donošenju odluke o odobravanju plasmana procenjuje kreditnu sposobnost dužnika i druge relevantne faktore u skladu s načinom utvrđenim njenim unutrašnjim aktom. Stepen rizičnosti određenog dužnika (koji se utvrđuje na osnovu njegove kreditne sposobnosti, blagovremenosti u izmirivanju obaveza, kao i kvaliteta sredstava obezbeđenja) može uticati na odluku banke o eventualnom odobravanju plasmana, a banka može, u cilju opreznog preuzimanja rizika, svojim internim aktima postaviti granicu stepena opterećenja zarade ili penzije koju primenjuje pri odlučivanju o odobrenju određenog kredita i na nivoima koji su niži od 60%.

Izmenama relevantnih propisa iz oblasti poslovanja banaka koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine, uveden je procenat (stepen) kreditne zaduženosti fizičkog lica od 60%. Međutim, ne postoje smetnje da banka odobri kredit i u slučaju da je stvarno kreditno opterećenje zarade ili penzije na mesečnom nivou, pre ili nakon tog odobrenja, 60% i veće - uz obavezu da to prikaže prilikom redovnog izveštavanja Narodne banke Srbije i da nakon toga održava propisan nivo kapitala, tj. da u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva.

U skladu sa važećim regulatornim okvirom, banka je dužna da ocenu kreditne sposobnosti dužnika - fizičkog lica, vrši na osnovu analize stepena kreditne zaduženosti dužnika, kao i valutne strukture ukupnih mesečnih kreditnih obaveza dužnika, naročito uzimajući u obzir veću izloženost riziku dužnika čije su obaveze ugovorene u stranoj valuti ili u dinarima s deviznom klauzulom.

Stepen kreditne zaduženosti dužnika određuje se kao odnos njegovih ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda, i to pri odobravanju potraživanja, kao i nakon toga, u skladu s načinom i dinamikom utvrđenim unutrašnjim aktima banke, pri čemu nije propisano maksimalno opterećenje mesečne zarade, odnosno penzije ratama kredita.

Kabinet guvernera