ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

18.03.2019.

Kurir - Pitanja u vezi sa izgubljenim ili ukradenim čekovima

Pitanja : Da li je tačno da građanin kome su ukradeni čekovi u banci ne može da ih odjavi, već mora da drži taj tekući račun otovrenim zbog eventualne realizacije ukradenih čekova? Koliko dugo vlasnik čekova mora da drži takav račun otvorenim i da li ukradeni čekovi mogu biti realizovani posle pet ili 10 godina? Da li postoji jednostavnija zakonska procedura koja bi zaštitila oštećene građane osim mogućnosti da se ukradeni čekovi oglase nevažećim u Službenom glasniku i tuži trgovac koji je pustio ukradeni ček, što se oštećenom građaninu ne isplati jer mu dođe skuplje od vrednosti ukradenog čeka? Postoji li zakonska kazna za trgovca koji prihvati i pusti ukredeni ček koji je oglašen nevažećim? Da li će se ova zakonska procedura u vezi sa poništavanjem ukradenih čekova menjati?

Odgovor : Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije povremeno se obraćaju građani koji ne mogu da zatvore tekući račun zbog toga što su izgubili čekove ili su im čekovi ukradeni, kao i građani čiji su ukradeni čekovi kasnije realizovani. Polazeći od opredeljenja Narodne banke Srbije da u komunikaciji sa građanima bude otvorena i predusretljiva, iako nismo nadležni za davanje mišljenja o primeni zakona kojima su uređena ova pitanja, kao ni za nadzor nad postupanjem trgovaca, nastojimo da i u takvim slučajevima doprinesemo što boljoj informisanosti građana i na taj način im pomognemo da zaštite svoja prava.

Ako je banka izdala čekove, ona ima pravo da traži povraćaj nerealizovanih čekova ili poništavanje onih koji su izgubljeni ili ukradeni. Tek tada klijent može da ugasi tekući račun. Banka ne može da poništi izdate čekove (koji su izgubljeni ili ukradeni) dok se ne obavi amortizacija koju sprovodi sud. Zakonom o menici (na koji, po pitanju amortizacije, upućuje Zakon o čeku) i Zakonom o vanparničnom postupku propisano je da se amortizacija (poništavanje) čeka vrši davanjem predloga za amortizaciju čeka nadležnom sudu, koji rešenjem poništava označeni ček. Pravosnažno rešenje suda o amortizaciji čekova nakon toga se dostavlja banci, koja evidentira da su ti čekovi poništeni, koji se onda ne mogu realizovati kod banke.

Treba napomenuti da je ovo jedini način poništavanja čeka, jer smo u praksi nailazili na slučajeve da su građani proglašavali čekove nevažećim preko „Službenog glasnika“, što nije dovoljno, jer će banka otpisati čekove tek nakon prijema sudskog rešenja o amortizaciji čeka. Dakle, građanin kome je ček ukraden treba da bez odlaganja podnese nadležnom sudu predlog za amortizaciju čeka kako bi umanjio rizik od toga da ukradeni ček bude realizovan.

Banka ne može da odbije naplatu na teret računa klijenta samo na osnovu prijave klijenta banci da je ček ukraden.

Građani koji su oštećeni realizacijom ukradenih čekova, imaju pravo da podnesu tužbu nadležnom sudu protiv lica koje je primilo takav ček na naplatu, odnosno trgovca, zbog nesavesnog postupanja prilikom primanja čeka na naplatu (ako npr. nije izvršilo identifikaciju klijenta koji je kupljenu robu plaćao čekom, što je trebalo da učini upoređivanjem potpisa na čeku i kartici, kao i uvidom u važeću ličnu kartu).

Što se tiče planova za eventualnu izmenu zakona kojima se uređuje postupak poništavanja čeka, ukazujemo da Zakon o čeku, Zakon o menici kao i Zakon o vanparničnom postupku nisu u nadležnosti Narodne banke Srbije, već nadležnih ministarstava.

Na kraju, savetujemo građane da preduzmu mere koje će umanjiti rizik od krađe i zloupotrebe čekova tako što će čekovne blankete čuvati na sigurnom mestu, odvojeno od čekovne kartice i lične karte, da čekove nose sa sobom samo kad planiraju da određenu kupovinu plate čekom, kao i da čekove ne popunjavaju i ne potpisuju "unapred" već isključivo na prodajnom mestu na kome vrše plaćanje čekom.

Kabinet guvernera