ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.03.2019.

Rezultati februarske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima februarske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine dana unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja za godinu dana unapred ostala su nepromenjena u odnosu na januar i iznose 2,7% kod finansijskog sektora i 2,1% kod privrede.

Do promene nije došlo ni kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve godine unapred. Od početka 2019. godine ona se i kod predstavnika finansijskog sektora i kod privrednika nalaze tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije (3,0%).

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera