ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.03.2019.

Politika - u vezi s presudom povodom naplate troškova osiguranja kod NKOSK-a

Pitanje: Za list Politiku potreban mi je komentar NBS na presudu Višeg suda u Beogradu po kojoj banke nisu imale pravo da naplate osiguranje preko NKOSK-a

Odgovor: Narodna banka Srbije pažljivo prati i analizira odluke sudova i u skladu sa svojom zakonskom obavezom očuvanja finansijske stabilnosti, oprezno i pravovremeno će, ako oceni da je to neophodno, preduzimati odgovarajuće mere koje su joj na raspolaganju u okviru svoje nadležnosti.

Imajući u vidu da Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, neposredno i posredno kontroliše bonitet i zakonitost poslovanja banaka, sa aspekta rizika koji mogu dovesti do ugrožavanja njihovog finansijskog položaja, u skladu sa Zakonom o bankama i drugim relevantnim propisima – ističemo da nije praksa Narodne banke Srbije, kao samostalne i nezavisne institucije, da komentariše sudske odluke, s obzirom na to da je po Ustavu Republike Srbije sudska vlast nezavisna, da su sudske odluke obavezne za sve i da ne mogu biti predmet vansudske kontrole. Takođe, Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, nije nadležna da učestvuje u rešavanju spornih ugovornih odnosa u sudskom postupku između korisnika finansijskih usluga i banke.

Smatramo da trenutno nije moguće zauzeti generalan stav o ništavosti navedenih ugovornih odredaba, već je potrebno sagledati i analizirati svaki konkretan slučaj, s obzirom na to da se ugovori banaka međusobno razlikuju, kao i da sudska praksa nije izvor prava u Republici Srbiji (odnosno nije pravno obavezujuća).

Narodna banka Srbije smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka, a korisnici finansijskih usluga mnogo brže dolaze do prihvatljivog rešenja. Između dve suprotstavljene strane uvek postoji mogućnost da se, na osnovu sporazuma, bez vođenja sudskog postupka, postigne dogovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza. Ipak, svaki korisnik ima pravo da odluči na koji način će štititi svoja prava i interese, pri čemu treba voditi računa o osnovanosti vođenja, dužini trajanja i neizvesnosti svakog konkretnog sudskog spora, budući da se cene sve okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Kabinet guvernera