ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.04.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u martu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju marta iznosile su 11.440,5 miliona evra, što je za 42,1 milion evra više nego u februaru, odnosno za čak 1.205,2 miliona evra više nego na kraju marta 2018. godine. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 184 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju marta iznosile su 8.963 miliona evra, što je za 3,0 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Povećanje bruto deviznih rezervi u martu ostvareno je u ambijentu znatnog razduženja države (po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti) i u najvećoj meri je rezultat aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – neto priliv od 77,0 miliona evra (priliv od 105,0 miliona evra po osnovu intervencija Narodne banke Srbije kupovinom deviza na međubankarskom deviznom tržištu i odliv od 28,0 miliona evra po osnovu dodatnih svop aukcija, koje su u februaru uticale na povećanje deviznih rezervi).

Na povećanje deviznih rezervi uticali su i prilivi po osnovu uspešnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i po drugim osnovima, u ukupnom neto iznosu od 94,0 miliona evra. Pored toga, pozitivan efekat na devizne rezerve u martu imali su i tržišni faktori u iznosu od 47,5 miliona evra. Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države po deviznim kreditima i hartijama od vrednosti (128,8 miliona evra) i drugim osnovima (ukupno neto 47,6 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 474,4 miliona evra i bio je za 40,8 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.402,9 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, dinar je u martu nominalno ojačao za 0,2% prema evru, koliko iznosi i nominalno jačanje dinara prema evru od početka ove godine. U uslovima aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u martu, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 135 miliona evra kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa.

Narodna banka Srbije je u martu, četvrti put u 2019. godini, organizovala dodatnu svop aukciju deviza EUR/RSD kako bi se obezbedilo dalje nesmetano funkcionisanje međubankarskog novčanog tržišta u uslovima blagog smanjenja viška dinarske likvidnosti bankarskog sektora, karakterističnog za početak novog perioda izdvajanja obavezne rezerve banaka. Na aukciji organizovanoj 25. marta, Narodna banka Srbije je od banaka svop kupila 42 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost na rok od dve nedelje u iznosu od 5 milijardi dinara.

Kabinet guvernera