ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.04.2019.

Rezultati martovske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima martovske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred ostala su nepromenjena u odnosu na februar i iznose 2,7%, dok su očekivanja privrednika povećana na 2,5%, čime su se približila centralnoj vrednosti cilja.

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred i u martu su ostala nepromenjena i od oktobra 2018. nalaze se tačno na centralnoj vrednosti cilja (3,0%). Srednjoročna inflaciona očekivanja privrednika u martu su neznatno snižena i iznose 2,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije, u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera