ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.05.2019.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnji realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2019. iznosio je 2,3%.

Međugodišnje posmatrano, industrijska proizvodnja je u prvom tromesečju bila niža za 1,9%. Međugodišnji pad industrije vođen je padom u prerađivačkom sektoru od 1,9%, pre svega usled usporavanja eksterne tražnje, taksi od 100% na robu koja se isporučuje na Kosovo i Metohiju, kao i kapitalnog remonta u oblasti proizvodnje derivata nafte. Na nivou tromesečja, međugodišnji pad je registrovan i u sektorima rudarstva i energetike, s tim što se u martu u oba sektora beleži znatan oporavak.

Posmatrano u odnosu na četvrto tromesečje 2018. godine, industrijska proizvodnja je u prvom tromesečju 2019. povećana za 2,1%, a najveći doprinos tromesečnom rastu industrije potekao je od rasta aktivnosti u sektoru energetike, a zatim i od delimičnog oporavka prerađivačke industrije.

Kratkoročni pokazatelji aktivnosti u građevinarstvu, pre svega rast proizvodnje građevinskog materijala i kapitalnih izdataka države, ukazuju na nastavak povoljnih trendova u ovom sektoru.

Na nivou tromesečja, povoljna kretanja beležimo i kod ključnih pokazatelja aktivnosti uslužnih sektora. Promet robe u trgovini na malo, međugodišnje posmatrano, bio je realno viši za 8,6%, a broj dolazaka i noćenja turista za po 3,9%. Takođe, zaposlenost je u gotovo svim uslužnim sektorima u prvom tromesečju veća nego istom periodu prethodne godine.

U prvom tromesečju, robni izvoz, izražen u evrima, bio je za 6,9% viši nego u istom periodu prethodne godine. Rast izvoza je rezultat rasta izvoza prerađivačke industrije i sektora poljoprivrede. Istovremeno, robni uvoz je povećan za 9,0%, pri čemu je znatno povećan uvoz opreme i repromaterijala.

Kabinet guvernera