ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

31.05.2019.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2019. iznosio je 2,5%, što je više od preliminarne procene, koja je iznosila 2,3%. Ključan doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda s rashodne strane potekao je od rasta investicija i finalne potrošnje. Posmatrano s proizvodne strane, rastu bruto domaćeg proizvoda najviše je doprineo nastavak povoljnih kretanja u uslužnim sektorima, kao i izuzetno povoljne tendencije u sektoru građevinarstva, koji je u prvom tromesečju zabeležilo rast od 12,3%.

Industrijska proizvodnja je u aprilu, u odnosu na isti mesec prethodne godine, bila niža za 0,8%. Prerađivačka industrija je u aprilu u odnosu na mart povećana za 1,8% desezonirano, dok je posmatrano u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležila pad od 0,5%. U okviru prerađivačke industrije više od polovine oblasti (14 od 24 oblasti) zabeležilo je rast proizvodnje u aprilu u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Promet robe u trgovini na malo u aprilu, u odnosu na isti mesec 2018, realno je povećan za 6,7%. U periodu januar–april, u odnosu na isti period prethodne godine, promet u trgovini na malo realno je veći za 8,9% i rezultat je rasta prometa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i motornih goriva.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar–april ostvaren je međugodišnji rast izvoza robe od 7,3%, kao rezultat povećanja izvoza prerađivačke industrije od 5,2%, koji je zabeležen u 16 od 23 oblasti, kao i rasta izvoza poljoprivrede od 42,4%. Međugodišnji rast uvoza u istom periodu iznosio je 9,0% i vođen je pre svega većim uvoznim nabavkama sirovina i opreme.

Prema podacima dobijenim iz Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti u prvom tromesečju 2019. iznosila je 12,1%, što je za 2,7 procentnih poena manje nego u istom periodu prethodne godine. U istom periodu stopa zaposlenosti povećana je za 2,3 procentna poena i iznosila je 47,4%, dok je stopa participacije stanovništva radnog uzrasta povećana za 1,4 procentna poena na 67,2%.

Kabinet guvernera