ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.06.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 12. juna

Narodna banka Srbije organizovala je 12. juna 2019. godine 24. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije s ročnošću transakcije od sedam dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 30.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 30.010,3 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,78%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,77%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,77%. Na aukciji je učestvovalo devet banaka.

Kabinet guvernera