ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.06.2019.

Kretanje inflacije u maju

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u maju snižene su za 0,3%. Na mesečni pad cena najviše je uticalo sezonsko pojeftinjenje neprerađene hrane.

U skladu sa očekivanjima i prethodnim najavama Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija u maju smanjena je na nivo od 2,2% usled delovanja baznog efekta kod cena povrća. Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) ostala je niska i stabilna – na nivou od 1,5% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Kabinet guvernera