ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.06.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 19. juna

Narodna banka Srbije organizovala je 19. juna 2019. godine 25. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije s ročnošću transakcije od sedam dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 15.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 15.005,2 miliona dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,77%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,76%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,77%. Na aukciji je učestvovalo osam banaka.

Kabinet guvernera