ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.07.2019.

Glavna operacija, reverzna repo transakcija na aukciji 3. jula

Narodna banka Srbije organizovala je 3. jula 2019. godine 27. aukciju hartija od vrednosti na kojoj je repo prodavala blagajničke zapise Narodne banke Srbije s ročnošću transakcije od sedam dana, po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope.

Ukupna kupovna cena prodatih hartija od vrednosti iznosila je 50.000 miliona dinara, a ukupna reotkupna cena 50.017,1 milion dinara. Najviša prihvaćena kamatna stopa (granična kamatna stopa) iznosila je 1,77%, najniža prihvaćena kamatna stopa 1,76%, a prosečna ponderisana kamatna stopa po kojoj su hartije od vrednosti prodavane iznosila je 1,76%. Na aukciji je učestvovalo deset banaka.

Kabinet guvernera