ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.07.2019.

Rezultati junske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima junske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja za godinu dana unapred niža su u junu nego u maju i iznose 2,8% kod finansijskog sektora i 2,5% kod privrede.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve godine unapred, finansijski sektor je u junu zadržao svoja očekivanja na centralnoj vrednosti cilja (3,0%), dok su očekivanja sektora privrede blago snižena u odnosu na maj i iznose 2,8%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera