ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

16.08.2019.

Rezultati julske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima julske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred snižena su u julu u odnosu na jun i iznose 2,5%. Privrednici su u julu zadržali svoja očekivanja u pogledu inflacije za godinu dana unapred na junskom nivou od 2,5%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora u julu su iznosila 2,8% i snižena su s nivoa od 3,0%, na kome su se nalazila poslednjih devet meseci. U odnosu na jun, niža su i srednjoročna inflaciona očekivanja privrede, koja iznose 2,5%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera