ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.09.2019.

Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 12. septembra 2019. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016 i 103/2018), Narodna banka Srbije na tromesečnom nivou obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz juna 2019. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 75,3%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila –6,7 procentnih poena. Ocenjeno odstupanje učešća ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu pokazuje trend rasta, ali je i dalje ispod svog dugoročnog trenda, što ukazuje na to da je finansijski ciklus u fazi u kojoj bi uvođenje stope kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala iznad 0% moglo biti ograničavajući faktor ukupne kreditne aktivnosti. Ipak, primetno je zatvaranje jaza u pojedinim segmentima kredita sektora stanovništva, što ukazuje na prisutan rizik u ovom segmentu kreditiranja. Ovo je uticalo na to da Narodna banka Srbije u decembru prošle godine donese set podzakonskih akata radi eliminisanja potencijalnih rizika po finansijsku stabilnost i građane Republike Srbije, bez neželjenih posledica na ukupnu kreditnu aktivnost.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost