ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

26.09.2019.

Rezultati avgustovske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima avgustovske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine dana unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja za godinu dana unapred snižena su u avgustu u odnosu na jul i iznose 2,3% kod finansijskog sektora i 2,0% kod privrede.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve godine unapred, ona su u avgustu takođe snižena. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora iznose 2,5%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,4%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera