ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

27.09.2019.

Srbija na korak od investicionog rejtinga - agencija Fitch Ratings povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB+

Rejting agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa BB na BB+. Time je Republika Srbija, čuvajući stabilnost i transformišući svoju ekonomiju, prvi put došla na korak od dobijanja investicionog rejtinga, karakterističnog za ekonomije koje odlikuje visoka sigurnost ulaganja.  

Prema oceni agencije Fitch, povećanje kreditnog rejtinga Srbije rezultat je očuvanja cenovne stabilnosti i fiskalne discipline, kontinuiranog jačanja bankarskog sektora i unapređenja poslovne klime. Pored toga, agencija očekuje da će privredni rast i ubuduće biti vođen investicijama i izvozom, što će, prema njihovim rečima, biti rezultat posvećenosti institucija Republike Srbije očuvanju kontinuiteta aktuelne ekonomske politike.

Agencija Fitch Ratings kao posebno važno ističe uspešnost Narodne banke Srbije na planu očuvanja niske i stabilne inflacije, i naglašava da i u narednom periodu očekuju da će inflacija ostati pod čvrstom kontrolom, u granicama cilja Narodne banke Srbije. To očekivanje, prema oceni agencije, potvrđuju i usidrena inflaciona očekivanja. Agencija Fitch Ratings naglašava i pozitivne trendove u bankarskom sektoru, i u tom pogledu, u svojoj odluci posebno naglašava snažno smanjenje učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima na nivo ispod 5,0%, dobru kapitalizovanost bankarskog sektora, uz dvocifreni rast kreditne aktivnosti koja je podrška ekonomskom rastu.

Prema oceni agencije, nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, Vlada Republike Srbije obezbeđuje punu fiskalnu disciplinu, i tome će ostati u potpunosti posvećena i u narednom periodu. Agencija projektuje da će, budžet opšte države ostati u blagom suficitu ove godine i u uslovima snažnog rasta državnih kapitalnih investicija i planiranog povećanja plata i penzija, a zahvaljujući stabilnom rastu budžetskih prihoda u uslovima ekonomske ekspanzije. Kao rezultat uravnoteženih javnih finansija, Fitch Ratings procenjuje da će udeo javnog duga opšte države u bruto domaćem proizvodu u 2021. godini pasti na nivo od 46,2%, a u narednom desetogodišnjem periodu na nivo od 37,4%. Kao potvrdu uređenih javnih finansija Agencija ističe i emisiju evroobveznice na međunarodnom tržištu kapitala po kamatnoj stopi od 1,62%, uz prevremenu otplatu ranije emitovane dolarske evroobveznice sa znatno višom kamatnom stopom.  

Agencija očekuje ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u narednom periodu, čemu će, prema njihovim rečima, doprineti sve bolji trendovi na tržištu rada i rast građevinarstva podstaknut investicijama države u infrastrukturu. Takođe, ističe se i nastavak snažnog priliva stranih direktnih investicija, uz kontinuirani rast izvoza uprkos usporavanju privreda zone evra. Istovremeno, u skladu sa investicionim ciklusom, u strukturi uvoza dominira uvoz opreme i repromaterijala neophodnog za budući rast proizvodnje namenjene izvozu. Upravo iz tog razloga, agencija projektuje dalje popravljanje spoljne pozicije Srbije, uz punu pokrivenost tekućeg deficita stranim direktnim investicijama. Devizne rezerve koje su na kraju avgusta povećane na 13,1 milijardu evra, povećavaju otpornost Srbije na rizike iz međunarodnog okruženja.

„Činjenica da je Srbija sada na korak od investicionog rejtinga je još jedna potvrda dobre ukupne ekonomske politike, čiji je važan stub bilo postizanje, a zatim i očuvanje cenovne stabilnosti, relativne stabilnosti deviznog kursa i ukupne makroekonomske stabilnosti“, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

„Makroekonomska i finansijska stabilnost je, uz uređenje javnih finansija, razlog zbog kojeg Srbija ima najveći priliv dugoročnih investicija u regionu, i dvocifreni rast izvoza roba i usluga u dužem nizu godina“, dodala je guverner.

„Pored toga, kontinuirano jačanje bankarskog sektora, snažno smanjenje problematičnih kredita i sve povoljniji uslovi finansiranja privatnog sektora, obezbediće da i u budućnosti imamo snažan rast investicija i ukupne privrede“.

Guverner Tabaković naglasila je i činjenicu da je agencija prepoznala da upravo domaći faktori sve više doprinose jačanju izvoznih kapaciteta i ukupnom ekonomskom rastu Srbije, što je posebno važno u okolnostima u kojima se trenutno nalazi svetska privreda.

Kabinet guvernera