ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.10.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u septembru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 20,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,2 miliona, ili 79,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 909.353, od čega je 725.880 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 183.473 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.152,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,8 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 293,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.745 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.359 plaćanja, u vrednosti od 61.370.210,2 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera