ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.10.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u septembru

Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su tokom septembra nastavile da rastu i na kraju septembra 2019. godine bile su na novom najvišem nivou krajem meseca od 2000. godine, otkad se na ovaj način prate podaci.

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju septembra iznosile su 13.295,4 miliona evra, što je za 195,5 miliona evra više nego u avgustu.

Bruto devizne rezerve su u protekloj godini dana (u odnosu na kraj septembra 2018. godine) povećane za 2.122,9 miliona evra (najvećim delom po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto kupovinom deviza – za 1.985 miliona evra, što je najzdraviji način povećanja rezervi), i to u periodu kada se Republika Srbija neto razdužila po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti za 1.667,2 miliona evra.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 188 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju septembra iznosile su 11.184 miliona evra, što je za 123 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Rast bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije nastavljen je i u septembru, i to u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze (neto 94,0 miliona evra) po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti, što je doprinelo daljem smanjenju javnog duga i poboljšanju njegove valutne strukture. Povećanje bruto deviznih rezervi u septembru u najvećoj meri je rezultat priliva po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom deviza (295,0 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i drugim osnovima (u ukupnom neto iznosu od 77,9 miliona evra). Navedeni prilivi u devizne rezerve bili su više nego dovoljni da nadomeste odlive po osnovu pomenutog neto razduženja države po deviznim kreditima i hartijama od vrednosti i drugim osnovima (u ukupnom neto iznosu od 194,4 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u septembru uticao je i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 17,0 miliona evra. Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u septembru iznosio je 385,9 miliona evra i bio je za 233,2 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih devet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.192,8 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, dinar je u septembru nominalno ojačao prema evru za 0,2%, a od početka ove godine za 0,6%. U uslovima aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u septembru, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 400 miliona evra kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa.

Kabinet guvernera