ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.11.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru

Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije tokom oktobra nastavile su da rastu i na kraju meseca bile su na novom najvišem nivou koji se meri krajem meseca od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate podaci.

Na kraju oktobra bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su 13.498,9 miliona evra, što je za 203,5 miliona evra više nego u septembru.

Prvih deset meseci 2019. godine, bruto devizne rezerve povećane su za 2.237,1 milion evra, što se u celosti može pripisati aktivnostima Narodne banke Srbije – kupovini deviza (evra) na domaćem deviznom tržištu (neto 2.345 miliona evra), što je najzdraviji način povećanja rezervi, jer ne podrazumeva bilo kakvo zaduživanje niti druge obaveze. Rast rezervi ostvaren je u ambijentu snažnog razduživanja države u deviznom znaku po osnovu kredita i hartija od vrednosti (neto 625,7 miliona evra). Na ovaj način Narodna banka Srbije dodatno jača otpornost domaćeg finansijskog sistema na potencijalne potrese iz međunarodnog okruženja.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 189% i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju oktobra iznosile su 11.482 miliona evra, što je za 298 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Povećanje bruto deviznih rezervi u oktobru u najvećoj meri rezultat je priliva po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu neto kupovinom deviza (330,0 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima (ukupno neto 71,9 miliona evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da nadomeste smanjenje deviznih rezervi po osnovu devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i negativan uticaj tržišnih faktora (ukupno 198,4 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru iznosio je 804,4 miliona evra i bio je za 418,3 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih deset meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.997,5 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, vrednost dinara je gotovo nepromenjena prema evru, dok je od početka ove godine zabeležena nominalna aprecijacija dinara prema evru od 0,6%. U oktobru, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 295 miliona evra i prodajom 60 miliona evra radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa, u najvećoj meri nastavljenih aprecijacijskih pritisaka.

Kabinet guvernera