ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

22.11.2019.

Rezultati oktobarske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima oktobarske ankete, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred ostala su na nivou iz septembra od 2,0%, dok su očekivanja privrednika niža nego u septembru i iznose 1,6%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora blago su viša nego u septembru i iznose 2,5%, dok su očekivanja privrednika snižena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 1,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera